Szellemi tulajdon védelmének joga

A szellemi alkotások joga a szellemi tulajdon tárgyainak védelmét hivatott biztosítani. Irodám a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatosan elsősorban jogi tanácsadást és a jogsértésekkel szembeni fellépések keretében képviseletet vállal. Tevékenységem ezen belül kiterjed továbbá a különböző oltalmi formákkal kapcsolatos átfogó jogi tanácsadásra, oltalom bejegyzésére irányuló eljárásokban Megbízóim teljes körű képviseletére, valamint ezen eljárások lebonyolítására, illetve különböző szerzői jogi szerződések elkészítésére és véleményezésére, valamint szükség esetén a különböző hatóságok, bíróságok előtti jogi képviseletre.

A védjegyügyek jelentős részét a védjegybitorlás elleni fellépés képezi, melyeknél elsősorban a jogi vita békés elrendezésére törekszem. Ennek eredménytelensége esetén készséggel vállalom Megbízóim képviseletét az esetleges büntetőfeljelentések megtétele során, valamint a megfelelő vitarendező fórumok előtti eljárásokban.

Comments are closed.