Mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról vállalok általános tanácsadást, peres és peren kívüli képviseletet munkajogi kérdésekben.
Tanácsadás keretében munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatosan a jogviszony létesítése, fennállta és megszűnése tárgyában állok a rendelkezésére megbízóimnak. A jogviszony megszűnése tárgyában a felmondás jogszerűségének vizsgálata, és az igényérvényesítési lehetőségek felmérése körében járok el.
Ezen felül szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, véleményezése és ellenjegyzése tárgyában működök közre. Valamint munkajogi perek, és kártérítési igények során vállalok képviseltet.

Comments are closed.