Kártérítési jog

Elsősorban személyiségi jogok megsértése, illetve egészségkárosodás esetén bekövetkezett kár, illetve sérelem esetén történő peres és peren kívüli képviselet. Peres képviseleten belül személyiségi perekben képviselet jogsértés megállapítása, elégtétel adása, kártérítés, sérelemdíj érvényesítése érdekében.
A 2014. március 15-én bevezetett új jogintézmény – a sérelemdíj – alapján, akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. Sérelemdíjjal védett körbe tartozik minden olyan, az ember személyét – a testét, a lelkét – ért hátrány, ami nem a vagyonát éri. Ilyenek például: élet, a testi épség és az egészség; személyes szabadság, a családi és a magánélet; magántitok és az üzleti titok; személy hátrányos megkülönböztetése (egyenlő bánásmód); becsület és a jóhírnév, személyes adatok védelméhez való jog; képmáshoz és a hangfelvételhez való jog.

Comments are closed.