Energetikai jog

Az energetikai jog főbb területei közül (azaz a villamos energia, földház, távhő, és megújuló energia), irodám a villamos energia, ezen belül elsősorban a megújuló energiaforrások területére koncentrál.
Szakmai életutamon jelentős állomás volt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál eltöltött két év, ahol is munkám során a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek támogatásával kapcsolatos hatósági munkában működtem közre. A jogterületen – szükség esetén – külsős szakértő áll a rendelkezésre.
Irodám tevékenységi területe elsősorban az alábbiakat fogja át:
- Megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződéses környezet megteremtése;
- a MEKH előtt lefolytatandó engedélyezési, kvóta ügyekben, a Környezetvédelmi, és Építésügyi Hatóság előtt lefolytatandó hatósági eljárásokban képviselet;
- megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatásával – így különösen a kötelező átvételi rendszerrel (KÁT) – kapcsolatos, a rendszer működésére vonatkozó, és a pályázati feltételekkel kapcsolatos jogi tanácsadás;
- energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet;
- esetlegesen kialakult jogviták (pl.: bírságot kiszabó hatósági határozat) tárgyában peres és peren kívüli képviselet.

Comments are closed.