Category Archives: Tevékenységi területek

Peres és nem peres képviselet

Irodám a klasszikus ügyvédi tevékenységen belül mind peres, mind nemperes (pl. fizetési meghagyás, végrehajtás) eljárásokban is vállalja gazdasági társaságok, állami- és önkormányzati intézmények, valamint non-profit szervezetek jogi képviseletét. A peres eljárások során határozottan és felkészülten képviselem ügyfeleimet, ugyanakkor nem zárkózom el a jogviták békés, peren kívüli megoldásától sem. Igény esetén készséggel tekintem át a folyamatban…
Részletek

Fogyasztóvédelmi jog

A fogyasztóvédelemi szabályok megfelelő alkalmazása, valamint értelmezése mind a fogyasztó, mind a vállalkozások részéről vitathatatlan fontosságú. Magyarországon ez számos esetben nehézséget okoz, mivel a jogszabályok sokszor nem egyértelműek, ugyanakkor jogi probléma esetén kiszabott bírságok mértéke magas. Ebből kifolyólag vállalati Megbízóim ügyeiben rendkívül nagy hangsúlyt fektetek a prevencióra, míg fogyasztó Megbízóim számára jogaik hatékony és gyors…
Részletek

Média- és reklámjog

Napjainkban a média és a reklám világának szereplői kiemelt helyet foglalnak el a jog területén, hiszen az emberek tájékoztatása, valamint szórakoztatása mellett nem elhanyagolható tényezőkké váltak a gazdaság, a további piacszerzés, illetve egy vállalat brand felépítésének területén sem. Mindezekre tekintettel rendkívül fontosnak tartom, hogy a média- és reklámpiac szereplői hatékony és gyors megoldást kapjanak esetlegesen…
Részletek

Adatvédelmi jog, GDPR megfeleltetés

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Bizottságának és Parlamentjének általános adatvédelmi rendelete, melyet Magyarországon is közvetlenül alkalmazni kell minden vállalkozás által kezelt személyes adat tekintetében 2018. május 25. napjától. Az EU-s szabályozás jelentős terheket állapít meg a vállalkozásokkal szemben, és szükségessé teszi a cégen belüli adatkezelési gyakorlat átvizsgálását, szükség esetén korrekcióját. A…
Részletek

Öröklési jog

Az öröklési jog területén belül vállalok általános és teljes körű tanácsadást, okirat szerkesztést, valamint hagyatéki eljárások során képviseletet, illetve örökösödéi jogviták esetén peres és peren kívüli képviseletet. Okiratszerkesztés keretében elsősorban végrendeletek, öröklési szerződések, tartás-, és életjáradéki szerződések elkészítésével foglalkozom.
Részletek

Munkajog

Mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról vállalok általános tanácsadást, peres és peren kívüli képviseletet munkajogi kérdésekben. Tanácsadás keretében munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatosan a jogviszony létesítése, fennállta és megszűnése tárgyában állok a rendelkezésére megbízóimnak. A jogviszony megszűnése tárgyában a felmondás jogszerűségének vizsgálata, és az igényérvényesítési lehetőségek felmérése körében járok el. Ezen felül szerződések és egyéb okiratok…
Részletek

Szellemi tulajdon védelmének joga

A szellemi alkotások joga a szellemi tulajdon tárgyainak védelmét hivatott biztosítani. Irodám a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatosan elsősorban jogi tanácsadást és a jogsértésekkel szembeni fellépések keretében képviseletet vállal. Tevékenységem ezen belül kiterjed továbbá a különböző oltalmi formákkal kapcsolatos átfogó jogi tanácsadásra, oltalom bejegyzésére irányuló eljárásokban Megbízóim teljes körű képviseletére, valamint ezen eljárások lebonyolítására, illetve különböző…
Részletek

Kártérítési jog

Elsősorban személyiségi jogok megsértése, illetve egészségkárosodás esetén bekövetkezett kár, illetve sérelem esetén történő peres és peren kívüli képviselet. Peres képviseleten belül személyiségi perekben képviselet jogsértés megállapítása, elégtétel adása, kártérítés, sérelemdíj érvényesítése érdekében. A 2014. március 15-én bevezetett új jogintézmény – a sérelemdíj – alapján, akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni…
Részletek

Informatikai jog

Az informatikai jog sokrétű és egyes esetekben igen specifikus területein belül személyesen és irodámmal együttműködő informatikus és szakirányú területen több éves szakmai tapasztalatot szerzett jogász kollégáim segítségével vállalok megbízásokat. Irodám tevékenységi területe elsősorban az alábbiakat fogja át: - informatikai (pl.: support-, karbantartási-, távfelügyeleti-, virtuális desktop-, tárhely-szolgáltatási) szerződések készítése; - kutatási, tervezetírási és szakmai tanácsadási feladatok…
Részletek

Energetikai jog

Az energetikai jog főbb területei közül (azaz a villamos energia, földház, távhő, és megújuló energia), irodám a villamos energia, ezen belül elsősorban a megújuló energiaforrások területére koncentrál. Szakmai életutamon jelentős állomás volt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál eltöltött két év, ahol is munkám során a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek támogatásával kapcsolatos hatósági munkában működtem…
Részletek

Társasági jog

Hazánkban működő gazdasági társaságok és civil szervezetek teljes körű jogi képviselete, valamint a társaságokat érintő strukturális, működési, és személyi változtatások okirati átvezetése és cégbíróság előtti képviselete. Tevékenységem egyrészt kiterjed a gazdasági társaságok és civil szervezetek általános – azaz napi szinten felmerülő – kérdéseinek megválaszolására, problémáinak megoldására, valamint a sikeres működés hatékonyságát növelő lépések jogi támogatására.…
Részletek

Ingatlanjog

Irodánk rugalmas és teljes körű ügyintézést biztosítunk az ingatlan forgalmi ügyletekkel kapcsolatosan. Készséggel állunk új és meglévő ügyfeleink rendelkezésére az alábbi típusú ingatlanügyekben: ingatlan adásvétele, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, csereszerződés, tartási- és életjáradéki szerződés készítése, és véleményezése, ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok, mint például haszonélvezeti jog, jelzálogjog, szolgalmi jog keletkeztetése / törlése, valamint ingatlan-beruházásokhoz kapcsolódó jogi…
Részletek